Kontakt

Jerzy Oleszczyński – lider_lublin@op.pl  ,tel. 603 605 525

Andrzej Łukomski – lukomskiakant@wp.pl  tel. 602 616 667

Kierownik artystyczny, koordynator Festiwalu:

Janusz Biały  – jbski@wp.pl te;. 791 826 432

Konsultant kontaktów zagranicznych:

Tomasz Reindl  – treindl@wp.pl  tel. 501 053 678