Miejsce Turnieju

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Narutowicza 9
26-600 Radom