Regulamin

 REGULAMIN PUCHARU KLAS C,B i A 

MŁODZIEŻY i PAR DOROSŁYCH  

Polskiego Towarzystwa Tanecznego

Radom, 24 września 2017

 1. Celem Pucharu jest:
 • wyłonienie zdobywców PUCHARU KLAS C, B i A na rok 2017
 • popularyzacja sportowego tańca towarzyskiego i jego walorów wychowawczych
 1. Organizatorami Pucharu są:
 • Polskie Towarzystwo Taneczne
 • Taneczny Klub Sportowy LIDER z Lublina
 • Miejski ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu
 1. Termin i miejsce:  

24 września 2017

Hala Sportowa MOSiR w Radomiu ul. Narutowicza 9

 1. Bilety wstępu: dostępne w dniu imprezy

a)  trybuny: 50 zł – możliwość opłaty na konto

b)  stoliki przy parkiecie: 100 zł miejsce przy stoliku (ilość miejsc ograniczona)

         Informacja i rezerwacja stolików: 

Przesłanie potwierdzenia wpłaty na adres mailowy wdcalradom@o2.pl

p.Elżbieta Głos tel. 667 085 241 numer konta:

TSRS LIDER GOLD Lublin  nr konta : 92 1930 1695 2500 0575 9538 0001

 1. Program Pucharu:
  Program może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszonych par. Aktualny program zostanie opublikowany 21.09.2017r.)

     

FREEDOM DANCE CUP FESTIVAL RADOM 2017 

 

I BLOK

8.30-09.00 rejestracja

09.00-09.30 próba parkietu

10.00 turniej

10-11 lat kl. G,F i E

12-13 lat kl. G,F i E

 

FREEDOM DANCE CUP FESTIVAL RADOM 2017             

                                         

II BLOK

11.30-12.00 rejestracja

12.00-12.30 próba parkietu

13.00 turniej

14-15 lat kl. F,E

14-15 lat kl. D i C

Pow. 15 lat kl. F + E, D

 

 

 

FREEDOM DANCE CUP FESTIVAL RADOM 2017

Puchar Klas C,B i A w tańczch standardowych             

 

III BLOK

12:00-13:00 rejestracja – tańce standardowe

13:00-13:30 próba parkietu

14:00 turniej

Pow. 15 lat PK kl. C ST

Pow. 15 lat PK kl.  B ST

Pow. 15 lat PK kl. A ST

 

FREEDOM DANCE CUP FESTIVAL RADOM 2017

Puchar Klas C,B i A w tańcach latynoamerykańskich

 

IV BLOK

15:30-16:30 rejestracja- tańce latynoamerykańskie

16:30-17:00 próba parkietu

17:30 turniej

Pow. 15 lat PK kl. C LA

Pow. 15 lat PK kl. B LA

Pow. 15 lat PK kl. A LA

 1. Prawo startu w Pucharze mają pary, które:
 • posiadają aktualne dane w Centralnej Bazie Danych PTT,
 • wpis do rejestru na 2017 rok,
 • przy rejestracji przedstawią dokument tożsamości lub książeczkę startową.
 1. Warunkiem uczestnictwa w Pucharze jest :
 • rejestracja on-line na stronie www Pucharu zgodnie z terminem zgłoszeń, tj. do dnia 20.09.2017r.
 • wniesienie opłaty startowej na konto z podaniem imiona i nazwiska, Klubu, klasy, styl:

TSRS LIDER GOLD Lublin  nr konta : 92 1930 1695 2500 0575 9538 0001

Opłata startowa wniesiona do dnia 20.09.2017 r. wynosi 50 zł od osoby  za 1 styl (decyduje data

nadania wpłaty). Opłata wniesiona po 20.09.2017r. wynosi 100 zł od osoby za 1 styl.

W przypadku wycofania się pary opłata nie podlega zwrotowi.

Zamknięcie list startowych nastąpi dnia: 20 września 2017r. godz. 24.00. 

 1. Warunki uczestnictwa w Pucharze klas C, B, A
 • odebranie numeru startowego do czasu zamknięcia rejestracji
 • organizatorzy przyjmują zgłoszenia par dokonane wyłącznie przez członków wspierających PTT
 • organizatorzy nie wysyłają potwierdzeń przyjęcia par
 • lista startowa par jest publikowana na stronie internetowej Pucharu.

Członek wspierający PTT, który po terminie zgłoszeń decyduje się na wycofanie pary z udziału w Pucharze, ma obowiązek o tym fakcie powiadomić pisemnie organizatora Pucharu (opłata nie podlega zwrotowi).

W przypadku nie poinformowania Organizatora Pucharu członek wspierający PTT ponosi koszty  na rzecz organizatora, w wysokości opłaty startowej pary wniesionej po terminie zgłoszeń, tj. 200 zł za styl.

Zgłoszenie rezygnacji z udziału w Pucharze jest odnotowywane w dokumentacji Pucharu z podaniem par i członków wspierających, których sprawa dotyczy.

 1. Przeklasyfikowania:

W klasach C i B: 10 procent uzyskuje klasę wyższą (min. 3 pary), kolejne 30 procent uzyskuje 1 punkt PREMIUM. W klasie A: 10 procent par uzyskuje klasę wyższą S (min. 3 pary), kolejne 10 procent uzyskuje 3 punkty PREMIUM, kolejne 10 procent par uzyskuje 2 punkty PREMIUM, kolejne 10 procent par uzyskuje 1 punkt PREMIUM. W przypadku, gdy w klasie A, liczba par nie przekroczy 10 – klasę wyższą S otrzymują wyłącznie 3 najlepsze pary. W takim przypadku nie obowiązuje dodatkowa gratyfikacja w postaci PREMIUM.

 1. 10.Nagrody:
 • Zdobywcy 1-go miejsca w klasie A, B i C otrzymują medale, puchary i dyplomy,
 • Zdobywcy 2-go i 3-go miejsca w klasie A, B i C medale, dyplomy
 • pozostałe pary finałowe otrzymują dyplomy
 1. Koszty:
  Koszty ubezpieczenia, przejazdu i ewentualnego noclegu par, pokrywają instytucje delegujące lub sami zainteresowani.
 1. W czasie Pucharu działają: 

Komisja sedziowska:

1. Stanisław Smoroń – Sędzia Główny (nie punktujący)
2. Wojciech Wolinowski
3. Dagmara Korcz
4. Beata Rumin-Gebel
5. Łukasz Pawlak
6. Monika Sołowiej-Sulewska
7.Wojciech Jabczyński
8. Krzysztof Byszewski,

oraz Komisja Skrutacyjna, zatwierdzone przez ZG PTT; Konferansjer, Kierownik Muzyczny, Kierownik Pucharu, Biuro Pucharu, Opieka Medyczna:

 1. Przebieg i sędziowanie Pucharu:
 • podział na grupy: 1/8, 1/4, 1/2 finału – zmienne grupy; o liczbie par i grup w poszczególnych rundach decyduje Sędzia Główny
 • w Pucharze odbedzie się runda barażowa
 • w Pucharze stosuje się zasadę przechodzenia do następnej rundy co najmniej 50% uczestniczących par do półfinału włącznie. Do finału typuje się zawsze 6 par.
 • ogłoszenie par awansujących do następnej rundy odbywa się natychmiast po obliczeniu wyników.
 • nie stosuje się dogrywek – w przypadku remisu do następnej rundy przechodzą także pary remisujące
 • wszystkie pary rozpoczynają udział od pierwszej rundy
 • we wszystkich rundach turnieju czas trwania utworów wynosi 1,5 minuty –  2 minut (WA, T, WW, F, Q, CCC, S, R, P, J). Sędzia Główny zawsze może przedłużyć czas trwania utworu, jeśli uzna, że jest to konieczne dla obiektywnej oceny tańca
 • długość przerwy między rundami danej kategorii powinna wynosić co najmniej 20 minut
 1. 14.Stroje i reklama na strojach tanecznych:

Stroje i reklama na strojach zgodnie z Przepisami PTT

 1. 15.Filmowanie Pucharu: 
 • filmowanie Pucharu jest dozwolone bez opłaty
 • pary zgłaszające swój udział w Pucharze wyrażają bezwarunkową i bezterminową zgodę na filmowanie imprezy oraz na nieodpłatne wykorzystanie materiału fotograficznego i filmowego dla potrzeb własnych Organizatora.
 1. W sprawach spornych decyduje Sędzia Główny Pucharu w porozumieniu z Oficjalnym Przedstawicielem PTT.
 1. W sprawach techniczno-organizacyjnych wszystkich uczestników Pucharu obowiązuje

bezwzględne podporządkowanie się zaleceniom Organizatorów.

 1. 18.Pozostałe informacje: 
 • Organizator nie ubezpiecza par uczestniczących w turniejach i nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni, za pojazdy zaparkowane wokół obiektu oraz za rzeczy w nich pozostawione
 • wymiary parkietu: 26 m x 14 m
 • bezwzględnie obowiązują ochraniacze obuwia tanecznego
   
 1. 19.Adres korespondencyjny i kontakt do organizatorów Pucharu:
 • Adres: Jerzy Oleszczyński mail: lider_lublin@op.pl, tel. 603 605 525