Regulamin

REGULAMIN

Puchar Europy

FREEDOM DANCE CUP FESTIWAL  

Polskie Towarzystwo Taneczne, WDC AL

 Radom, 23-24 września 2017
1. CELEM PUCHARU EUROPY JEST :

  • wyłonienie zdobywców Pucharu Europy WDC AL  –  EUROPA CUP na 2017 rok
  • popularyzacja sportowego tańca towarzyskiego i jego walorów wychowawczych.

                                                                                                                                                                       

2. ORGANIZATORZY FREEDOM DANCE CUP FESTIVAL   :

  • Polskie Towarzystwo Taneczne
  • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu
  • Taneczny Klub Sportowy Lider z Lublina

3. TERMIN I MIEJSCE FESTUWALU :

23 i 24 września 2017 r. (sobota, niedziela)

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Narutowicza 9
26-600 Radom

4. TURNIEJ PUCHAR EUROPY ZOSTANIE ROZEGRANY ZG. Z PRZEPISAMI WDC AL

o kategorii decyduje data urodzenia starszego z partnerów, obowiązują stroje zg. z

przepisami WDC.

W turniejach punktowych stosuje się przepisy STT PTT.

Uwaga !

Do Rankingu PTT zalicza sie wyniki par w kategoriach wiekowych stosowanych w

przepisach STT PTT, tzn. zgodnie z rokiem urodzenia starszego z partnerów.

5. Skład Komisji Sędziowskiej zostanie zatwierdzony przez ZG PTT.

6. PROGRAM PUCHARU EUROPY (sugerowany)
    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu w zależności od

ilości zgłoszonych par, a ostateczny program będzie aktualny 08 czerwca 2017.

23 września 2017 (sobota) 24 września 2017 (niedziela) 
I BLOK:

Rozpoczęcie 

10.00

 FREEDOM DANCE CUP FESTIVAL  

EUROPA CUP PTT WDC AL

Dzieci I Open     Kombinacja 6T

                            (wa,ww,q,ch,s,jv)

Dzieci II Open    Kombinacja 8T

                             (wa,t,ww,q,ch,s,r,jv)

Junior  I Open    Kombinacja 10T

                             (wa,t,ww,f,q,ch,s,r,pd,jv)

Młodzież Starsza Open

                              Standard (wa,t,ww,f,q)

                              Latin        (ch,s,r,pd,jv)

FREEDOM DANCE CUP FESTIVAL RADOM 2017  

I BLOK

10-11 lat kl. G,F i E

12-13 lat kl. G,F i E

II BLOK

Rozpoczęcie godz.13.00
                                                                                                                

 

FREEDOM DANCE CUP FESTIVAL  

EUROPA  CUP PTT  WDC AL   

Junior I Open    Standard (wa,t,ww,f,q)

                             Latin    (ch,s,r,pd,jv)

Dzieci II Open  Standard-4T (wa,t,ww,q)

                           Latin-4T        (ch,s,r,jv)

Młodzież Open  Standard (wa,t,ww,f,q)

                            Latin (ch,s,r,pd,jv)

 Junior II Open Kombinacja 10T 

                            (wa,t,ww,f,q,ch,s,r,pd,jv)

FREEDOM DANCE CUP FESTIVAL RADOM 2017              

                                         

II BLOK

Rozpoczęcie godz, 13.00

12-13 lat kl. D

14-15 lat kl. F,E 

Pow. 15 lat kl. F i E 

III BLOK

Rozpoczęcie godz. 16

12-13  Open

14-15 lat kl. D i C 

Pow.15 lat kl  D i B 

GALA WIECZORNA

Rozpoczęcie godz.19.00

FREEDOM DANCE CUP FESTIVAL  

 EUROPA  CUP  PTT  WDC AL 

Junior II Open    Standard  (wa,t,ww,f,q)

                              Latin         (ch,s,r,pd,jv)

Dorośli Open       Latin        (ch,s,r,pd,jv) 

Dorośli Open      Standard  (wa,t,ww,f,q)

FREEDOM DANCE CUP FESTIVAL RADOM 2017 

IV BLOK

Rozpoczęcie godz. 18.00

14-15 lat  Open

Pow. 15 lat kl. C 

Pow. 18 lat. Open

8. WARUNKI UCZESTNICTWA 

a. w  FREEDOM DANCE CUP  FESTIVAL PUCHAR EUROPY :

  • rejestracja on-line poprzez stronę w kalendarzu PTT- www.taniec.pl

zgodnie z terminem zgłoszeń – do 20 WRZEŚNIA 2017

Opłata startowa:

Młodzież , Młodzież Starsza, Dorośli, –  80 zł od osoby za jeden punkt programu.

Opłata startowa :

Dzieci I, Dzieci II, Junior I, Junior II – 50 zł od osoby za jeden punkt programu.

  

   b. w Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego 

       FREEDOM DANCE CUP FESTIWAL RADOM 2017  Premium :

  • rejestracja on-line poprzez stronę w kalendarzu PTT- www.taniec.pl

zgodnie z terminem zgłoszeń – do 20 września 2017 r.

  • Opłata startowa płatna przy rejestracji w dniu turnieju wynosi

30 zł/styl lub 40 zł/kombinację od osoby

ODEBRANIE NUMERU STARTOWEGO PO OKAZANIU DOKUMENTU  STWIERDZAJĄCEGO

TOŻSAMOŚĆ, MOŻE NASTĄPIĆ NAJPÓŹNIEJ  NA 1 GODZINĘ PRZED ROZPOCZĘCIEM

BLOKU, W KTÓRYM ZGŁOSZONA JEST PARA.

9. Bilety wstępu:  

a) całodniowy: 30 złotych

b) stoliki (ilość miejsc ograniczona): 100 złotych

Informacja i rezerwacja stolików: 

Przesłanie potwierdzenia wpłaty na adres mailowy wdcalradom@o2.pl

p.Elżbieta Głos tel. 667 085 241 numer konta:

TSRS LIDER GOLD Lublin  nr konta 92 1930 1695 2500 0575 9538 0001

10.Tytuły zdobywców Pucharu Europy WDC AL PTT:

Zwycięskie pary poszczególnych kategorii, stylów otrzymują tytuły

odpowiednio:

Zdobywców Pucharu Europy WDC AL PTT na 2017 r.;

I-ego i II-ego miejsce Pucharu Europy WDCAL PTT na 2017 r;

11. Nagrody : 

pary finałowe Pucharu Europy PTT WDC AL Dorośli otrzymują nagrody finansowe o

łącznej wartości 6600 Euro !!!,

finałowe pary PE oraz Festiwalu Tańca Radom 2017 medale, puchary oraz upominki.

Nagrody finansowe dla kategorii Dorośli :

                         STANDARD                      LATIN

      I miejsce     1000 Euro                    1000 Euro

      II miejsce     800 Euro                      800 Euro

      III miejsce   600 Euro                      600 Euro

      IV miejsce    400 Euro                      400 Euro 

      V miejsce      300 Euro                      300 Euro

      VI miejsce    200 Euro                      200 Euro

12. W czasie Festiwalu działają :
Sędzia Główny
Komisja Sędziowska punktująca

Komisja Skrutacyjna

Kierownik Festiwalu

Biuro Festiwalu

Opieka Medyczna
13. Filmowanie Festiwalu jest dozwolone bez opłaty.
Pary zgłaszające swój udział w Festiwalu wyrażają bezwarunkową i

bezterminową zgodę na filmowanie imprezy  oraz na nieodpłatne wykorzystanie

serwisu fotograficznego i filmowego dla potrzeb własnych organizatora.

14. W sprawach spornych decyduje Sędzia Główny Festiwalu w porozumieniu z

Kierownikiem Festiwalu
15. W sprawach techniczno-organizacyjnych wszystkich uczestników Festiwalu

obowiązuje bezwzględne podporządkowanie się zaleceniom organizatorów.
16. W sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje sędzia główny w porozumieniu

Kierownikiem
17. Pozostałe informacje: 

organizator nie ubezpiecza par uczestniczących w turniejach i nie ponosi
odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni, za pojazdy zaparkowane wokół

obiektu oraz za rzeczy w nich pozostawione;
wymiary parkietu: 26m x 14m

18. Adres korespondencyjny organizatorów Festiwalu:

      Organizatorzy Festiwalu:

Jerzy Oleszczyński mail: lider_lublin@op.pl  ,tel. 603 605 525

Andrzej Łukomski mail: lukomskiakant@wp.pl  tel. 602 616 667

Kierownik artystyczny, koordynator Festiwalu:

Janusz Biały   mail: jbski@wp.pl te;. 791 826 432

Konsultant kontaktów zagranicznych:

Tomasz Reindl  mail: treindl@wp.pl  tel. 501 053 678